Een interactieve installatie over plasangst ook wel paruresis genoemd. Deze installatie is gemaakt voor het Talent Programme van Communication and Multimedia Design.

In een team van twee personen hebben we een serious game ontwikkeld dat spelers liet ervaren hoe het is om paruresis te hebben. We hebben ons gericht op verschillende probleemgebieden zoals geluid, geur en privacy. Het spel wordt bestuurd door middel van voorwerpen voorzien van een RFID tag. De spelers moeten hierbij de juiste voorwerpen scannen. Het doel is om naar het toilet te gaan zoals ieder ander persoon zou gaan, maar een stem, AVA de paruresis, probeert de spelers af te leiden om het spel te voltooien.

Voordat we een concept en de interactieve installatie hebben ontwikkeld hebben we onderzoek gedaan naar paruresis. Dit hebben we gedaan door middel van een focus groep met verschillende levels van paruresis. In een latere fase hebben we de installatie getest met een focus groep. De reacties van de geteste personen waren positief. Alle participanten gaven aan dat de interactieve installatie hun hetzelfde gevoel gaf als tijdens een toiletbezoek. Ook gaven ze aan dat ze zich serieus voelde genomen door hun medespelers en makkelijker over paruresis durfden te praten.

Tijdens de testronde hadden we ook een groep zonder paruresis. Hier gaven de participanten aan dat ze het een naar gevoel vonden en ze het niet meer als “aanstel” bestempelen, maar zien als een serieuze aandoening.

Processing, Arduino | Talent Programme, MAMDT